Wij willen u graag informeren over onze manier van werken, zodat u een beeld kunt vormen van de gang van zaken rondom uw aanvraag en uitvoering van een klus.

Offerte aanvragen

U kunt een offerte aanvragen via deze website. Op basis van uw beschrijving van de klus maken wij een concept-offerte. Deze offerte bestaat uit een schatting van het aantal manuren, de materiaalkosten en de doorlooptijd. Deze offerte is vrijblijvend en zonder kosten.

U kunt ook een offerte aanvragen via een afspraak waarbij wij langskomen. Op locatie bepalen wij, in overleg met u, wat er precies moet gebeuren, wat de kosten zijn en wat de doorlooptijd is (zonder eventuele vertragingen). Deze offerte is wel verbonden aan kosten.

Overeenkomst

Wanneer u akkoord gaat met de definitieve offerte wordt er een overeenkomst opgesteld. In de overeenkomst leest u de beschrijving van de werkzaamheden, de start- en einddatum, de kosten van de materialen en de arbeidsuren en de algemene voorwaarden. De klus kan beginnen als beide partijen de overeenkomst hebben getekend.

Materiaal inkopen

Aan de hand van de overeenkomst kopen wij materialen in. Deze zijn van hoge kwaliteit en worden ingekocht bij de groothandel.

Voorbereiding

Sloopwerk

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt ook voor sloopwerk. Wij staan garant voor een zorgvuldige uitvoering: geen onnodige schade, zo min mogelijk overlast aan geluidshinder of vuil. Afvalresten voeren wij af in speciale zakken of een, door ons gehuurde, container.

Na de sloop beginnen wij aan de voorbereidingen voor de klus. Deze bestaan over het algemeen uit schoonmaken, voorbehandelen en reparaties, maar dit kan natuurlijk per klus verschillen.

Grove fase

De werkelijke klus begint met de grove fase. De electriciteitsbedradingen, waterleidingen en gas- leidingen worden gelegd. Kabels en bedrading wordt weggewerkt. Eventuele vloer- en/of wandverwarmingselementen en tussenmuren worden geplaatst. Wanneer deze fase is afgerond wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Fijne fase

We kunnen nu beginnen aan werkzaamheden zoals stucwerk, behangen, schilderen en betegelen. In deze fase wordt alles met precisie geplaatst, bewerkt en afgewerkt. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt gechecked of alles werkt, of er nog aanpassingen moeten worden gedaan en of er geen fouten zijn gemaakt.

Schoonmaak

Wanneer de klus is afgerond worden afvalresten door ons afgevoerd. Wij zorgen ervoor dat de locatie van de klus schoon en gebruiksklaar wordt achtergelaten.

Laatste check

Twee weken nadat de klus is gerealiseerd, nemen wij contact met u op om te informeren naar uw mate van tevredenheid. Indien u nog aanpassingen wenst, bekijken we de mogelijheid daarvan. Indien u klachten heeft, zullen wij die oplossen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op door middel van het formulier